Javna nabava
Javna nabava
Javna nabava – radovi
OBAVIJEST O NABAVI
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE: Izgradnja proizvodne hale
Evidencijski broj nabave: 2/2016
PODACI O NARUČITELJU:
TEO-Belišće d.o.o.
Adresa: Radnička 3, 31551 Belišće
OIB: 40480660548
KONTAKT PODACI:
Filip Belić
Kontakt telefon: + 385 31 516 789
Adresa elektroničke pošte: teo@teo-belisce.hr
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE: Predmet nabave jest priprema i krčenje zemljišta te građevinsko-obrtnički radovi potrebni za izgradnju proizvodne hale.
VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Radovi (Javno nadmetanje u jednoj fazi)
DATUM OBJAVE: 23. prosinca 2016.g.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 12. siječnja 2017.g. do 16:00 sati
JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: TEO-Belišće d.o.o., Radnička 3, 31551 Belišće, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 12. siječnja 2017.g. do 16:00 sati).
DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji za nadmetanje zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: teo@teo-belisce.hr. Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i pregledati predmet izgradnje uz prethodnu najavu i dogovor s investitorom o datumu uvida putem e-maila: teo@teo-belisce.hr
TEO-Belišće d.o.o.
Branko Vukobratović
Direktor
Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti OVDJE
Odluku o odabiru možete preuzeti OVDJE
Javna nabava – Nabava opreme, strojeva i alata
OBAVIJEST O NABAVI
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE: Nabava opreme, strojeva i alata
Evidencijski broj nabave: 3/2017
PODACI O NARUČITELJU:
TEO-Belišće d.o.o.
Adresa: Radnička 3, 31551 Belišće
OIB: 40480660548
KONTAKT PODACI:
Filip Belić
Kontakt telefon: + 385 31 516 789
Adresa elektroničke pošte: teo@teo-belisce.hr
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE: Predmet nabave su po jedan komad od sljedećih strojeva i po komplet alata koji su potrebni za rad proizvodne hale:
Grupa 1: jednogredna mosna dizalica
Grupa 2: viličar plinski
Grupa 3: stroj za obradu bakrenih šina
Grupa 4:
  • komplet ručnog alata za elektromontažu za 12 radnih mjesta
  • komplet ručnih akku bušilica s kovčegom i alatom
  • komplet akku odvijača s kovčegom
  • komplet ključeva s kovčegom za bravarske radove
  • stupna bušilica s kompletom alata
  • probijač ručni akumulatorski, komplet
  • stiskalica akku ručna, komplet
Grupa 5: kompresor, vijčani
Ponuditelj može poslati ponudu za jednu ili više grupa.
VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)
DATUM OBJAVE: 25. srpnja 2017.g.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 16. kolovoza 2017.g. do 12:00 sati
JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: TEO-Belišće d.o.o., Radnička 3, 31551 Belišće, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 16. kolovoza 2017.g. do 12:00 sati).
DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji o nabavi zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju o nabavi isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: teo@teo-belisce.hr. Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i pregledati predmet izgradnje uz prethodnu najavu i dogovor s investitorom o datumu uvida putem e-maila: teo@teo-belisce.hr
TEO-Belišće d.o.o.
Branko Vukobratović
Direktor
Dokumentaciju o nabavi možete preuzeti OVDJE
Pojašnjenja možete preuzeti ovdje OVDJE
Odluku o odabiru možete preuzeti OVDJE
OBAVIJEST O NABAVI
Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (NOJN)
NAZIV NABAVE: Nabava namještaja
Evidencijski broj nabave: 4/2017
PODACI O NARUČITELJU:
TEO-Belišće d.o.o.
Adresa: Radnička 3, 31551 Belišće
OIB: 40480660548
KONTAKT PODACI:
Filip Belić
Kontakt telefon: + 385 31 516 789
Adresa elektroničke pošte: teo@teo-belisce.hr
OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE: Predmet nabave su kompleti namještaja i sastoji se od tri grupe:
  • Grupa 1: Komplet namještaja za uredske i projektne prostorije
  • Grupa 2: Komplet namještaja za proizvodne i skladišne prostorije
  • Grupa 3: Komplet namještaja za prezentacijske prostorije
Ponuditelj može poslati ponudu za jednu ili više grupa.
VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Roba (Javno nadmetanje u jednoj fazi)
DATUM OBJAVE: 29. rujna 2017.g.
ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 18. listopada 2017.g. do 12:00 sati
JEZIK: Ponuda se, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, izrađuje i dostavlja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Ponuditelji iz inozemstva ponudu, zajedno s pripadajućom dokumentacijom, mogu dostaviti na stranom jeziku te su dužni dostaviti i prijevod dokumenata/dokaza na hrvatski jezik od strane ovlaštenog prevoditelja.
NAČIN DOSTAVE PONUDE: Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno naručitelju ili poštanskom pošiljkom preporučeno s dostavnicom na adresu: TEO-Belišće d.o.o., Radnička 3, 31551 Belišće, Republika Hrvatska s naznakom „NE OTVARAJ“. Pravovaljano dostavljena ponuda je ona ponuda koja je zaprimljena od strane Naručitelja do roka za dostavu ponude (dana 18. listopada 2017.g. do 12:00 sati).
DODATNE INFORMACIJE: Ponuditelji mogu za vrijeme trajanja postupka nabave u roku naznačenom u Dokumentaciji o nabavi zahtijevati dodatne informacije i pojašnjenja vezana uz dokumentaciju o nabavi isključivo pisanim zahtjevom dostavljenim na e-mail: teo@teo-belisce.hr. Svi ponuditelji mogu izvršiti uvid u projektnu dokumentaciju i pregledati predmet izgradnje uz prethodnu najavu i dogovor s investitorom o datumu uvida putem e-maila: teo@teo-belisce.hr
TEO-Belišće d.o.o.
Branko Vukobratović
Direktor
Dokumentaciju o nabavi možete preuzeti OVDJE
Odluku o odabiru možete preuzeti OVDJE
TVORNICA ELEKTRO OPREME ZA PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJU I MONTAŽU ELEKTROTEHNIČKE OPREME U INDUSTRIJI
Telefon: 031 516 789 • Faks: 031 516 799 • E-mail: teo@teo-belisce.hr, teo@teo-ing.hr
• 30 godina iskustva • Ovlašteni inženjeri za projektiranje • ePlan licence • ISO 9001 i ISO 14001 norme •