EU projekt
EU projekt
Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke TEO-Belišće kroz izgradnju proizvodne hale
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta:
Povećanje proizvodnih kapaciteta tvrtke TEO-Belišće kroz izgradnju proizvodne hale.
Opis projekta:
Projektom će se povećati konkurentnost i stvoriti preduvjeti za dugoročni poslovni razvoj tvrtke ulaganjem u novu proizvodnu halu i opremu što će dovesti do povećanja prihoda od prodaje za 49%, te prihoda od izvoza za 39%. Svrha je povećati broj proizvedenih proizvoda na godišnjoj razini i otvoriti izložbeni prostor što će dovesti do zadovoljenja potražnje postojećih, stjecanja najmanje dva nova klijenta te otvaranja zastupstva. Također ovim projektom omogućava se zadržavanje postojećih 44 i stvaranjem 25 novih radnih mjesta pri čemu će se svi zaposlenici dodatno obučiti za rad na novim strojevima i opremi, a što će posljedično dovesti do jačanja ukupnih kompetencija tvrtke.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Opći cilj projekta je povećati konkurentnost i stvoriti preduvjete za dugoročni poslovni razvoj tvrtke TEO-Belišće ulaganjem u novu proizvodnu halu i opremu što će dovesti do povećanja prihoda od prodaje za 49%, te prihoda od izvoza za 39%.
Svrha (specifični cilj) projekta je povećati broj proizvedenih proizvoda na godišnjoj razini i otvoriti izložbeni prostor što će dovesti do zadovoljenja potražnje postojećih i stjecanja najmanje dva nova klijenta te otvaranja zastupstva.
Očekivani rezultati projekta su sljedeći:
Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 8.193.750,00 HRK, od čega EU sufinancira u iznosu od 2.286.200,00 HRK.
Razdoblje provedbe projekta:
15. prosinac 2016. godine – 15. prosinac 2017. godine
Kontakt osoba za više informacija:
Filip Belić (e-mail: teo@teo-belisce.hr)
Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:
strukturnifondovi.hr
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
TVORNICA ELEKTRO OPREME ZA PROJEKTIRANJE, PROIZVODNJU I MONTAŽU ELEKTROTEHNIČKE OPREME U INDUSTRIJI
Telefon: 031 516 789 • Faks: 031 516 799 • E-mail: teo@teo-belisce.hr, teo@teo-ing.hr
• 30 godina iskustva • Ovlašteni inženjeri za projektiranje • ePlan licence • ISO 9001 i ISO 14001 norme •